Odpowiedzialnym w rozumieniu § 5 TMG jest doradca podatkowy Margarete Rosik.

Rechtsform und Register

TIGGES Steuerberatungsgesellschaft mbH jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Düsseldorfie HRB 67941.

Zarządzanie:
Margarete Rosik, Felix Günnewig, LL.B.

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T +49 211 159674-16
F +49 211 159674-10
E info@tigges.tax

Filia: Rheno Taxata

Bismarckstraße 104
40210 Düsseldorf

T +49 211 159674-16
F +49 211 159674-28
E info@rheno-taxata.de
W www.rheno-taxata.de

Numer identyfikacji podatkowej:
DE 283066651

Tytuły zawodowe i właściwe organy nadzorcze

Margarete Rosik jest licencjonowanym doradcą podatkowym i członkiem Izby Doradców Podatkowych w Düsseldorfie, będącej właściwym organem nadzoru.

Steuerberaterkammer Düsseldorf

Steuerberaterkammer Düsseldorf
Grafenberger Allee 98
40237 Düsseldorf

Postfach 10 48 55
40039 Düsseldorf

Telefon: 0211 66906-0
Telefax: 0211 66906-60

E-Mail: mail@stbk-duesseldorf.de
De-Mail: mail@stbk-duesseldorf.de-mail.de
Internet: www.stbk-duesseldorf.de

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu:

ERGO Insurance AG
Victoriaplatz 1
40198 Düsseldorf

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie. Doradcy podatkowi są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu na podstawie niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym (Steuerberatungsgesetz).

Obowiązujące przepisy zawodowe dla doradców podatkowych to:

  • Ustawa o doradztwie podatkowym (StBerG)
  • Rozporządzenie wykonawcze (DVStB)
  • Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia doradców podatkowych (StBGVV)
  • Kodeks postępowania zawodowego Federalnej Izby Doradców Podatkowych
  • Przepisy dotyczące konsultantów specjalistycznych

Przepisy zawodowe dla doradców podatkowych są dostępne na stronie internetowej Federalnej Izby Doradców Podatkowych (www.bstbk.de).

Brak ograniczeń wiekowych według JMStV.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów (jednocześnie ogólny obowiązek informacyjny zgodnie z § 36 VSBG):

Nie jesteśmy prawnie zobowiązani do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów majątkowych wynikających ze stosunku z klientem. Nie uczestniczymy w tym również dobrowolnie.