Odpowiedzialnym w rozumieniu § 5 DDG jest doradca podatkowy Margarete Rosik.

Rechtsform und Register

TIGGES Tax GmbH jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Düsseldorfie HRB 67941.

Zarządzanie:
Margarete Rosik, Maike Drumm

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T +49 211 159674-16
F +49 211 159674-10
E info@tigges.tax

Numer identyfikacji podatkowej:
DE 283066651

Tytuły zawodowe i właściwe organy nadzorcze

Margarete Rosik Margarete Rosik i Maike Drumm są licencjonowanymi doradcami podatkowymi i członkami Izby Doradców Podatkowych w Düsseldorfie, która jest właściwym organem nadzorczym.

Steuerberaterkammer Düsseldorf
Grafenberger Allee 98
40237 Düsseldorf

Postfach 10 48 55
40039 Düsseldorf

Telefon: 0211 66906-0
Telefax: 0211 66906-60

E-Mail: mail@stbk-duesseldorf.de
De-Mail: mail@stbk-duesseldorf.de-mail.de
Internet: www.stbk-duesseldorf.de

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu:

ERGO Insurance AG
Victoriaplatz 1
40198 Düsseldorf

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie. Doradcy podatkowi są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu na podstawie niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym (Steuerberatungsgesetz).

Obowiązujące przepisy zawodowe dla doradców podatkowych to:

  • Ustawa o doradztwie podatkowym (StBerG)
  • Rozporządzenie wykonawcze (DVStB)
  • Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia doradców podatkowych (StBGVV)
  • Kodeks postępowania zawodowego Federalnej Izby Doradców Podatkowych
  • Przepisy dotyczące konsultantów specjalistycznych

Przepisy zawodowe dla doradców podatkowych są dostępne na stronie internetowej Federalnej Izby Doradców Podatkowych (www.bstbk.de).

Brak ograniczeń wiekowych według JMStV.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów (jednocześnie ogólny obowiązek informacyjny zgodnie z § 36 VSBG):

Nie jesteśmy prawnie zobowiązani do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów majątkowych wynikających ze stosunku z klientem. Nie uczestniczymy w tym również dobrowolnie.