Międzynarodowe prawo podatkowe i ceny transferowe

Wykorzystajcie Państwo nasze kontakty międzynarodowe do własnych potrzeb.

W przypadku kontaktów i zagadnień międzynarodowych, badamy konsekwencje podatkowe oraz optymalne możliwości strukturyzacji. Analizujemy regulacje krajowe oraz te zawarte w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA), którą zawarły Niemcy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające powiązania handlowe z przedsiębiorstwami powiązanymi za granicą podlegają specjalnym obowiązkom dokumentacyjnym, które zostały określone w niemieckim rozporządzeniu o ewidencji zysków (Gewinnaufzeichnungsverordnung). Oczywiście jesteśmy na to przygotowani.

Informujemy Państwa o konsekwencjach podatkowych i ewentualnym ryzyku oraz przygotowujemy dla Państwa odpowiednią dokumentację.

W razie potrzeby kontaktujemy się z naszymi kolegami na miejscu i zabezpieczamy naszą pozycję. Nasze dobre kontakty działają na Państwa korzyść.