Zeznania podatkowe

Podatek dochodowy, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek gminny lub podatek obrotowy VAT – nasi doradcy podatkowi przygotują dla Państwa zeznanie podatkowe, omówią je z Państwem i poprowadzą korespondencję z urzędem skarbowym.

Nasze biuro podatkowe zajmie się sprawdzeniem decyzji podatkowych o naliczeniu podatku oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, które mogą z tego wyniknąć, takie jak złożenie odwołania lub dopasowanie wysokości zaliczek – oczywiście w terminie.

Po otrzymaniu decyzji podatkowych z niemieckiego urzędu skarbowego omawiamy niezbędne kroki, jak np. złożenie wniosku o dopasowanie zaliczek.